Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2019

maliszkowy
18:37
7479 3468
Reposted frommiststueck miststueck
maliszkowy
18:35
Reposted fromFlau Flau
maliszkowy
18:34
0776 4e10 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianutt nutt
maliszkowy
18:33
9493 0832 420
Reposted fromhare hare vianutt nutt
maliszkowy
18:33
7935 4060 420
Reposted fromaletodelio aletodelio vianutt nutt
maliszkowy
18:32
Bardzo często to, jak dobrze kogoś znasz, nie ma nic wspólnego z tym, jak długo z nim rozmawiałeś. Możesz poznać kogoś i niemal od razu czuć, jakbyście znali się od lat. A możesz też przebywać z kimś w jednym domu, jeść i spać razem, ale mieć poczucie, że nie wiecie o sobie nic. [..] Przywiązanie nie pyta o czas.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
maliszkowy
18:32
1743 fdb9 420
Reposted fromkaiee kaiee vianutt nutt
maliszkowy
18:31
1723 2286 420

Tylu obcych sobie zupowiczów, a problemy takie same.
Reposted fromkonwalia konwalia vianutt nutt
maliszkowy
18:31
6660 c965 420
Reposted fromzazycieniezwyczajne zazycieniezwyczajne vianutt nutt
maliszkowy
18:30
- Słabo pan zna kobiety, mój przyjacielu. Na dnie najczystszej przyjaźni migoce iskierka kokieterii.
– Słabo zna pani mężczyzn, młoda damo. Na dnie najczystszej choćby przyjaźni tli się płomyczek pożądania. Bez tych płomyczków i iskierek przyjaźń byłaby tylko znajomością.
— Leopold Tyrmand - "Siedem dalekich rejsów"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
maliszkowy
18:30
9643 b83e 420
Reposted fromnoone97 noone97 vianutt nutt
maliszkowy
18:30
5561 2c83 420
Reposted fromnyaako nyaako vianutt nutt
maliszkowy
18:29
1996 c15e 420
Reposted fromoll oll vianutt nutt
maliszkowy
18:29
5127 dd70 420
Reposted fromtichga tichga vianutt nutt
maliszkowy
18:28
4430 0216 420
Reposted fromgrobson grobson vianutt nutt
maliszkowy
18:26
3262 68c8 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz vialamned lamned
maliszkowy
18:24
maliszkowy
18:24
4062 ac11 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianutt nutt
maliszkowy
18:24
7543 0f8d 420
1. porysunki
Reposted fromresort resort vianutt nutt
maliszkowy
18:23

Wszystko jest w porządku. 
Tylko nie każcie mi mówić tego,  o czym myślę i jak myślę.
— M. Hłasko
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl