Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2019

maliszkowy
17:11
7481 469f 420
Reposted fromRowena Rowena viavivre1 vivre1
maliszkowy
17:10
5631 770e 420
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viazielono zielono
maliszkowy
16:23
5173 1ad4 420
Reposted frompeasorela peasorela
maliszkowy
16:18
5504 0f79 420
Reposted fromkatsiu katsiu
maliszkowy
16:17
Musisz wiedzieć, czego nie chcesz. 
— Marcin Kokoszka
Reposted fromagatiszka agatiszka

May 02 2019

maliszkowy
18:51
Czego się tam dowiedziałem? Że dobro nigdy nie zwycięża. Ilość zła na świecie nigdy się nie zmniejsza. Człowiek jest straszny.
— Swietłana Aleksijewicz - "Cynkowi chłopcy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
maliszkowy
18:49
6903 9fe5 420
Reposted fromapotheosis apotheosis
maliszkowy
18:49
W Nagim lunchu Cronenberga jest taka scena, w której bohaterowie pisarze spierają się o to, jak powinno się pracować nad tekstem. Jeden twierdzi, że każda poprawka jest cenzurowaniem własnych myśli, tych najszczerszych i najprawdziwszych. Z kolei dla drugiego mozolne szlifowanie zdań to rezultat poczucia winy wobec czytelnika; winy, że to, co mu oferujemy, wciąż nie jest wystarczająco dobre. Cały ten dialog podsumowuje dyskusję równie starą, co sama literatura – czy pisarzowi bliżej do wieszcza czy do rzemieślnika?
— Niewinni Czarodzieje
Reposted fromroxanne roxanne
maliszkowy
18:48
To zabawne, że różni ludzie zachowują się zupełnie inaczej w podobnych sytuacjach. Przyglądamy się ich reakcjom, a oni spełniają lub zawodzą nasze oczekiwania.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromlovvie lovvie
maliszkowy
18:46
7033 b26b 420
Reposted fromsoftboi softboi
maliszkowy
18:45
7058 8009 420
Reposted fromRowena Rowena
maliszkowy
18:44
7074 d3d1 420
Reposted fromdalboz dalboz
maliszkowy
18:43
7172 92ea 420
Reposted frommakle makle
maliszkowy
18:42
7226 36f8 420
Reposted frommy-little-world my-little-world
maliszkowy
18:42
7227 b509 420
Reposted frommy-little-world my-little-world
maliszkowy
18:41
7331 3d98 420
Reposted fromoll oll
maliszkowy
18:40
7356 13d8
-internet
Reposted frommoglismywszystko moglismywszystko
maliszkowy
18:39
Ostrzeżenie egzystencjalistyczne

Uwaga!!! 
Jeżeli ktoś powie ci, 
że życie piękne jest, 
a mówiąc to, 
wzruszon bardzo, 
na pograniczu drżenia głosu, 
to zaopiekuj się nim, 
bo on chyba, kurwa, przybył z kosmosu.
— Andrzej Poniedzielski
Reposted fromRowena Rowena
maliszkowy
18:39
Reposted fromFlau Flau
maliszkowy
18:38
Nie oczekiwałam wielkich rzeczy.
Chciałam tylko, by ktoś przy mnie był gdy będę rozpadała się na kawałki. Ktoś, w kogo ramionach schronię się gdy będzie bardzo źle. Ktoś, kto swym uśmiechem zamieni pochmurny dzień w słoneczny. Ktoś, kto po prostu będzie gdy nie zostanie już nikt.
— @parabataiv.
Reposted fromnutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl